Usado

2016 Citroen

C 3 Aircross

1.6 SHINE

$11,111,111
 • 30,000 km
 • 1.6 SHINE
 • Nafta
 • Manual

Usado

2016 Citroen

C 3 Aircross

1.6 SHINE

$799,000
 • 37,000 km
 • 1.6 SHINE
 • Nafta
 • Manual

Usado

2017 Citroen

C 3 Aircross

1.6 SHINE

$1,021,000
 • 45,000 km
 • 1.6 SHINE
 • Nafta
 • Manual

Usado

2008 Chevrolet

Meriva

1.8 GLS

$315,000
 • 111,000 km
 • 1.8 GLS
 • Nafta
 • Manual

Usado

2017 Citroen

C 3 Aircross

1.6 SHINE

$440,000
 • 45,000 km
 • 1.6 SHINE
 • Nafta
 • Manual

Usado

2014 Volkswagen

Suran

1.6 HIGHLINE L/14

$525,000
 • 112,000 km
 • 1.6 HIGHLINE L/14
 • Nafta
 • Manual

Usado

2014 Volkswagen

Suran

1.6 HIGHLINE L/14

$250,000
 • 112,000 km
 • 1.6 HIGHLINE L/14
 • Nafta
 • Manual

Usado

2013 Citroen

C 3 Aircross

1.6 EXCLUSIVE

$510,000
 • 67,000 km
 • 1.6 EXCLUSIVE
 • Nafta
 • Manual

Usado

2008 Chevrolet

Meriva

1.8 GLS EASYTRONIC

$315,000
 • 111,000 km
 • 1.8 GLS EASYTRONIC
 • Nafta
 • Automática

Usado

2017 Citroen

C 3 Aircross

1.6 SHINE

$529,000
 • 45,000 km
 • 1.6 SHINE
 • Nafta
 • Manual

Usado

2017 Citroen

C 3 Aircross

1.6 SHINE

$810,000
 • 45,000 km
 • 1.6 SHINE
 • Nafta
 • Manual