Más opciones

Más opciones

Más opciones
 
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,100,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 LX CVT

$1,130,840
 • 0 km
 • HR-V 1.8 LX CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,170,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$1,070,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

Wr-V

1.5 EXL CVT

$1,017,000
 • 0 km
 • 1.5 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 LX CVT

$831,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 LX CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,450,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

FIT

1.5 EXL 5 PTAS CVT L/19

$750,000
 • 0 km
 • 1.5 EXL 5 PTAS CVT L/19
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,170,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

Wr-V

Otras versiones

$1,009,200
 • 0 km
 • Otras versiones
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,298,600
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,100,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

Civic

EXL 2.0 L/17

$1,580,070
 • 0 km
 • EXL 2.0 L/17
 • NAFTA
 • MT
0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$1,440,200
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • NAFTA
 • MT

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 LX CVT

$470,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 LX CVT
 • Nafta
 • Automática

Usado

2008 Honda

FIT

1.4 LX 5 PTAS

$380,000
 • 119,321 km
 • 1.4 LX 5 PTAS
 • Nafta
 • Manual

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

A consultar
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

Usado

2010 Honda

FIT

Otras versiones

$490,000
 • 112,000 km
 • Otras versiones
 • Nafta

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$510,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

Usado

2009 Honda

Fit L/09

Otras versiones

$419,000
 • 138,500 km
 • Otras versiones
 • Nafta

Usado

1998 Honda

Civic

Otras versiones

A consultar
 • 1 km
 • Otras versiones
 • Nafta

Usado

2011 Honda

FIT

1.4 LXL 5 PTAS

$479,900
 • 105,000 km
 • 1.4 LXL 5 PTAS
 • Nafta
 • Manual

Usado

2010 Honda

FIT

1.5 EX 5 PTAS L/09//L/13

A consultar
 • 1 km
 • 1.5 EX 5 PTAS L/09//L/13
 • Nafta
 • Manual

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$300,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Diesel
 • Automática

0km

2020 Honda

FIT

1.5 EXL 5 PTAS CVT L/19

$390,000
 • 0 km
 • 1.5 EXL 5 PTAS CVT L/19
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

A consultar
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

Civic

EXT 1.5 L/17

A consultar
 • 0 km
 • EXT 1.5 L/17
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$250,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

Civic

EX 1.5 AUT

$260,000
 • 0 km
 • EX 1.5 AUT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$183,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

Usado

2008 Honda

Civic

Otras versiones

A consultar
 • 134,000 km
 • Otras versiones
 • Nafta

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 LX CVT

$450,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 LX CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$259,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$515,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$292,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • Nafta
 • Automática

Usado

1996 Honda

Civic

LX 1.5

$180,000
 • 296,363 km
 • LX 1.5
 • Nafta
 • Manual

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EXL CVT

$240,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EXL CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

HRV

HR-V 1.8 EX CVT

$250,000
 • 0 km
 • HR-V 1.8 EX CVT
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

Civic

EX 2.0 L/17

$460,000
 • 0 km
 • EX 2.0 L/17
 • Nafta
 • Automática

Usado

2004 Honda

FIT

1.4 LX 5 PTAS

$300,000
 • 186,500 km
 • 1.4 LX 5 PTAS
 • Nafta
 • Manual

Usado

2006 Honda

FIT

1.5 EX 5 PTAS

$334,900
 • 171,000 km
 • 1.5 EX 5 PTAS
 • Nafta
 • Manual

0km

2020 Honda

FIT

1.5 EXL 5 PTAS CVT L/19

A consultar
 • 0 km
 • 1.5 EXL 5 PTAS CVT L/19
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

CRV

2.4 4X2 LX AUT L/12

$450,000
 • 0 km
 • 2.4 4X2 LX AUT L/12
 • Nafta
 • Automática

0km

2020 Honda

Civic

EXT 1.5 L/17

$185,000
 • 0 km
 • EXT 1.5 L/17
 • Nafta
 • Automática